Huurvoorwaarden

Boekingen:

Telefonische, mondelinge en schriftelijke boekingen door huurders zijn voor de wet bindend.

Betalingen:

Bij aankomst dient u het gehele huurbedrag contant te voldoen. Of indien anders overeengekomen. Niet of niet tijdige betaling geeft kamer en appartementverhuur Heida het recht de boeking als geannuleerd te beschouwen.

Wijzigingen en annuleringen:

Het wijzigen of annuleren van een definitieve boeking door de huurder is alleen onder zeer strikte voorwaarden mogelijk. Wijzigingen geschieden in onderling overleg en kunnen extra kosten voor de huurder opleveren. Bij wijzigingen en annuleringen zijn altijd € 25,- administratiekosten verschuldigd.

Bij annuleringen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Indien de annulering 2 maanden of meer voor de aanvang van de huurperiode plaatsvindt; 50% van de huursom Indien de annulering binnen 2 maanden voor de aanvang van de huurperiode plaatsvindt; 100% van de huursom In verband met het bovenstaande raden wij u dringend aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

Schade:

Wij wijzen u er op dat schade aan een kamer en aan het inventaris en/of het appartement tijdens uw verblijf ontstaan, aan de huurders wordt toegerekend, tenzij men het tegendeel kan bewijzen. Derhalve is het zeer belangrijk dat u een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering hebt, aangevuld met een reisverzekering en eventueel een annuleringsverzekering.

Huisregels:

Bij boeking dient het aantal personen opgegeven te worden. Indien bij aankomst blijkt dat er meer personen zijn dan in eerste instantie is opgegeven kan u de toegang tot het pand worden geweigerd en kan de verhuurder een toeslag eisen. Vanzelfsprekend geld dat beddengoed en meubilair anders dan tuinmeubilair niet in de tuin thuishoort. Alle zaken die de goede orde verstoren en tegen de uitdrukkelijke wensen van de verhuurders ingaan, zijn verboden. Huurder is in alle gelegenheden gehouden aan de huisregels van de eigenaar ter plaatse op te volgen. Geeft de huurder hieraan geen gehoor, dan wordt de huurovereenkomst onmiddellijk beëindigd, zonder aanspraak op schadevergoeding. Huurder dient zich in het algemeen te gedragen zoals een goed beheerder betaamt.

Aankomst- en vertrektijden:

Huurders mogen het gehuurde pand op de eerste verhuurdag betrekken op het overeengekomen tijdstip.

Aansprakelijkheid:

Het zal hoogst zelden voorkomen dat kamer en appartementverhuur fam. Heida gedwongen is een huurovereenkomst te annuleren. Doet deze situatie zich toch voor, door buitengewone omstandigheden of door force majeur (oorlog, beperkende overheidsmaatregelen e.d.) dan zal deze annulering van een geaccepteerde boeking door haar zonder schadeloosstelling kunnen plaatsvinden. Indien in andere gevallen om enige reden kamer en appartementverhuur fam. Heida wordt gedwongen een boeking te annuleren, zal aan de huurder een ander huis van soortgelijke aard en prijs worden aangeboden, indien mogelijk in hetzelfde gebied. Mag dit niet mogelijk blijken, dan zal kamer en appartementverhuur fam. Heida de reeds betaalde huursom terugbetalen, zulks echter zonder enige vergoeding van andere schade van welke aard dan ook en hoe ook genaamd, door huurder geleden. Alle andere aansprakelijkheid van kamer en appartementverhuur fam. Heida, irrelevant waarop gebaseerd, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien enige rechtbank desondanks enigerlei aansprakelijkheid zou aannemen, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat aansprakelijkheid van kamer en appartementverhuur fam. Heida in alle gevallen zonder uitzondering zijn beperkt tot maximaal 10% van het bedrag van de huursom.

Kamer en appartementverhuur:

Fam. Heida aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor schade, in welke vorm, hoe genaamd of door welke oorzaak dan ook ontstaan, voor de huurder en anderen die zich in of bij het gehuurde huis bevinden. Ook is aansprakelijkheid uitgesloten voor ongemakken en ter plaatse aangetroffen afwijkingen van het gehuurde, buiten schuld van Kamer en appartementverhuur fam. Heida, zoals bouwactiviteiten in de directe nabijheid van het gehuurde.

Klachten:

Mocht huurder onverhoopt klachten hebben tijdens diens verblijf, dan dient deze dit onmiddellijk te melden aan de eigenaar van het pand.

Vrijwaring:

Ondanks zorgvuldige controle kunnen in deze huurvoorwaarden toch fouten of onvolkomenheden zijn geslopen. Het zal duidelijk zijn dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Boekingen:

Telefonische, mondelinge en schriftelijke boekingen door huurders zijn voor de wet bindend.

Betalingen:

Bij aankomst dient u het gehele huurbedrag contant te voldoen. Of indien anders overeengekomen. Niet of niet tijdige betaling geeft kamer en appartementverhuur Heida het recht de boeking als geannuleerd te beschouwen.

Wijzigingen en annuleringen:

Het wijzigen of annuleren van een definitieve boeking door de huurder is alleen onder zeer strikte voorwaarden mogelijk. Wijzigingen geschieden in onderling overleg en kunnen extra kosten voor de huurder opleveren. Bij wijzigingen en annuleringen zijn altijd € 25,- administratiekosten verschuldigd.

Bij annuleringen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Indien de annulering 2 maanden of meer voor de aanvang van de huurperiode plaatsvindt; 50% van de huursom Indien de annulering binnen 2 maanden voor de aanvang van de huurperiode plaatsvindt; 100% van de huursom In verband met het bovenstaande raden wij u dringend aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

Schade:

Wij wijzen u er op dat schade aan een kamer en aan het inventaris en/of het appartement tijdens uw verblijf ontstaan, aan de huurders wordt toegerekend, tenzij men het tegendeel kan bewijzen. Derhalve is het zeer belangrijk dat u een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering hebt, aangevuld met een reisverzekering en eventueel een annuleringsverzekering.

Huisregels:

Bij boeking dient het aantal personen opgegeven te worden. Indien bij aankomst blijkt dat er meer personen zijn dan in eerste instantie is opgegeven kan u de toegang tot het pand worden geweigerd en kan de verhuurder een toeslag eisen. Vanzelfsprekend geld dat beddengoed en meubilair anders dan tuinmeubilair niet in de tuin thuishoort. Alle zaken die de goede orde verstoren en tegen de uitdrukkelijke wensen van de verhuurders ingaan, zijn verboden. Huurder is in alle gelegenheden gehouden aan de huisregels van de eigenaar ter plaatse op te volgen. Geeft de huurder hieraan geen gehoor, dan wordt de huurovereenkomst onmiddellijk beëindigd, zonder aanspraak op schadevergoeding. Huurder dient zich in het algemeen te gedragen zoals een goed beheerder betaamt.

Aankomst- en vertrektijden:

Huurders mogen het gehuurde pand op de eerste verhuurdag betrekken op het overeengekomen tijdstip.

Aansprakelijkheid:

Het zal hoogst zelden voorkomen dat kamer en appartementverhuur fam. Heida gedwongen is een huurovereenkomst te annuleren. Doet deze situatie zich toch voor, door buitengewone omstandigheden of door force majeur (oorlog, beperkende overheidsmaatregelen e.d.) dan zal deze annulering van een geaccepteerde boeking door haar zonder schadeloosstelling kunnen plaatsvinden. Indien in andere gevallen om enige reden kamer en appartementverhuur fam. Heida wordt gedwongen een boeking te annuleren, zal aan de huurder een ander huis van soortgelijke aard en prijs worden aangeboden, indien mogelijk in hetzelfde gebied. Mag dit niet mogelijk blijken, dan zal kamer en appartementverhuur fam. Heida de reeds betaalde huursom terugbetalen, zulks echter zonder enige vergoeding van andere schade van welke aard dan ook en hoe ook genaamd, door huurder geleden. Alle andere aansprakelijkheid van kamer en appartementverhuur fam. Heida, irrelevant waarop gebaseerd, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien enige rechtbank desondanks enigerlei aansprakelijkheid zou aannemen, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat aansprakelijkheid van kamer en appartementverhuur fam. Heida in alle gevallen zonder uitzondering zijn beperkt tot maximaal 10% van het bedrag van de huursom.

Kamer en appartementverhuur:

Fam. Heida aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor schade, in welke vorm, hoe genaamd of door welke oorzaak dan ook ontstaan, voor de huurder en anderen die zich in of bij het gehuurde huis bevinden. Ook is aansprakelijkheid uitgesloten voor ongemakken en ter plaatse aangetroffen afwijkingen van het gehuurde, buiten schuld van Kamer en appartementverhuur fam. Heida, zoals bouwactiviteiten in de directe nabijheid van het gehuurde.

Klachten:

Mocht huurder onverhoopt klachten hebben tijdens diens verblijf, dan dient deze dit onmiddellijk te melden aan de eigenaar van het pand.

Vrijwaring:

Ondanks zorgvuldige controle kunnen in deze huurvoorwaarden toch fouten of onvolkomenheden zijn geslopen. Het zal duidelijk zijn dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

0521 – 36 11 17

Translate »
Share This